जीव नसणारी, श्वसन न करणारी व सजीवांची इतर लक्षणे न दाखविणारी वस्तू.

निर्जीव वस्तूंची लक्षणे संपादन

  • वाढ न होणे
  • स्थलांतर अक्षमता
  • अनुकूलन अक्षमता.