निगडी हा पुण्याच्या पश्चिमेकडील भाग आहे. एक सुनियोजित शहर अशी निगडीची ओळख आहे

इतिहास

संपादन

भौगोलिक सीमा

संपादन

महत्त्वाची ठिकाणे

संपादन

उद्याने आणि टेकड्या

संपादन
  • उद्याने
  • टेकड्या

वाहतूक

संपादन

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था

संपादन

संस्था

संपादन

शिक्षण

संपादन

ज्ञान प्रबोधिनी

संस्कृती

संपादन

हेसुद्धा पहा

संपादन

परिसरातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वे

संपादन

संदर्भ

संपादन