निगडी हा पुण्याच्या पश्चिमेकडील भाग आहे. एक सुनियोजित शहर अशी निगडीची ओळख आहे

इतिहास संपादन

भौगोलिक सीमा संपादन

महत्त्वाची ठिकाणे संपादन

उद्याने आणि टेकड्या संपादन

  • उद्याने
  • टेकड्या

वाहतूक संपादन

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था संपादन

संस्था संपादन

शिक्षण संपादन

ज्ञान प्रबोधिनी

संस्कृती संपादन

हेसुद्धा पहा संपादन

परिसरातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वे संपादन

संदर्भ संपादन