निकोबारी भाषा या भारताच्या निकोबार द्वीपसमूहात बोलल्या जाणाऱ्या सहा भाषांचा समूह आहे. अंदाजे ३०,००० व्यक्ती या भाषा वापरतात. यांपैकी २२,१०० व्यक्ती कार भाषा वापरतात.