नारायणी शास्त्री
जन्म नारायणी शास्त्री
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी