नाना पळशीकर
नाना पळशीकर
जन्म नाना पळशीकर
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी