हा दागीना स्त्रिया दंडा मध्ये वापरतात.

रचनासंपादन करा

हे गोलाकार वेढणी सारखा असतो.त्याचा एका बाजूला नागाची फणी असते.

धातूसंपादन करा

हे सोने या धातू मध्ये असते.

हे सुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा