नल

नल राजा, दमयंतीचा पती

दमयंतीचा पती पुण्यश्लोक नल राजा हा महाभारतातील (वनपर्व, अध्याय ५३ ते ७८) एक राजा होता. हा उत्तम सारथी होता. राजहंस पक्ष्याबरोबर त्याने दमयंतीला निरोप पाठविला होता. या कथेवर आधारलेले ‘नल-दमयंती आख्यान’ प्रसिद्ध आहे. या कथेवर अनेक भारतीय लेखकांनी पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांपैकी काही अशी :-

  • नल-दमयंती (हिंदी, जयदयाल गोयन्दका, गीता प्रेस)
  • नल दमयंती (मराठी, शकुंतला पुंडे)
  • नल-दमयंती स्वयंवर (मराठी काव्य, कवी रघुनाथ पंडित)
  • Nala and Damayanti (इंग्रजी, किरीट जोशी)
  • Nal & Damyanti (इंग्रजी नाटक)
  • Nala Damayanti (इंग्रजी, कॉमिक पुस्तक)
चित्र:Reunion of Nala and Damayanthi.jpgपहा :- पुण्यश्लोक, महर्षी आणि महात्मा