महात्मा गांधी प्रणीत जीवनकौशल्याधारित शिक्षण पद्धती.