धुमाळी


परिचय संपादन

बोल संपादन

धिं धिं धा तिन। त्रक धिं धागे त्रक।।


तोड-

धिं धिं धागे ते तटे कत, धागे ते टे कत, धागे ते टे कत, धागे ते टे ।।

ताल उपांग संपादन

बाह्य दुवे संपादन