ही भारतात उगवणारी एक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे.

धावडा