धातुशास्त्र

पदार्थविज्ञानाची ती शाखा जी धातूंच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांचा अभ्यास करते.
(धातूकर्म अभियांत्रिकी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

धातू मूलद्रव्ये, त्यांची आंतरधात्वीय संयुगे, मिश्रधातू म्हणून ओळखली जाणारी धातूंची मिश्रणे या सर्वांच्या भौतिक व रासायनिक वर्तनाचा अभ्यास करणारी धातुशास्त्र किंवा धातुविज्ञान ही पदार्थविज्ञानातील एक शाखा आहे. धातूंच्या तंत्रज्ञानास, अर्थात धातू व्यावहारिक उपयोगात कसे आणले जातात या विद्येसही, धातुशास्त्र म्हणतात.