देहबोली - देहबोली म्हणजे आपल्या मनात सुरू असलेल्या विचारांचा आरसाच असतो. एकाद्याच्या मनातले जाणून घेण्यासाठी त्याची देहबोली वाचायला शिकायला हवे.

शारीरिक अभिव्यक्ति

शारीरिक अभिव्यक्ती जसे की हात हलवने, बोटांनी इशारा करने, स्पर्श करने आणि नज़र खाली करून पाहणे हे सर्व अमौखिक संचारचे रूप आहे. शरीराच्या गति आणि अभिव्यक्तीच्या अध्ययनाला काइनेसिक्स किंवा गतिक्रम विज्ञान म्हणतात. जेव्हा मनुष्य काही म्हणतो म्हणजेच आपल्या शरीराला गति देतो कारण जसे की शोधकर्तांनी प्रदर्शित केले आहे की [कृपया उद्धरण जोड़ें] ,याने'संचारच्या कठिन झाल्यावर ही बोलने आणि समझायला मानसिक प्रयाससाठी मदत मिळते. शारीरिक अभिव्यक्ती त्या व्यक्तीच्या संदर्भात अनेक गोष्टी प्रकट करते जो त्याचा उपयोग करतो. उदाहरण खुणवल्याद्वारे काही खास बिंदु वर जोर दिला जातो. किंवा एक संदेशला पुढे पाठवणे, आसन संचार आपली रुची किंवा अरुची प्रदर्शित करते आणि स्पर्श प्रोत्साहन किंवा चेतावनी जसे भाव प्रकट करू शकते.

चेहरेचे भाव अभिव्यक्ती-चेहऱ्यावरची भावना व्यक्त होते.जेव्हा व्यक्ति दुखी असते तेव्हा तिच्या चेहरेचे भाव दुखी असते त्याला पाहुनच लक्षात येते की हा व्यक्ति दुखी आहे. जो व्यक्ति दुखी असते ती अनउत्साही दिसते. तिचे कशात लक्ष लागत नाही.

जर नजर चोरून बोलत असेल किंवा कानाला हात लावत असेल तर हे संकेत करते की बोलण्यात अविश्वास,नजर चोरून बोलने किंवा कानाला हात लावने असेल तर हे संकेत करते की सांगितलेल्या गोष्टी वर अविश्वास आहे. जेव्हा एखाद्ये व्यक्ती कोणत्या तरी एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्यावर सहमत नसल्यास त्याचे लक्ष्य इकडेतिकडे होते, अस्थिर असते.

जर तळहाताचे बोटे वरून खाली असे गतिशील असे होते जसे की काही मोजमाप करत अाहे तर व्यकित कोणते तरी प्रश्ना उत्तर शोधत आहे.

 जर व्यक्तिचे हात स्वतःच्या ह्रदया कडे आहे तर  याचे अर्थ आहे की विश्वास देतोय.