देवगड नदी ही महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नदी आहे.ह्या नदी काठी देवगड शहर वसले आहे.

देवगड नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश सिंधुदुर्ग जिल्हा, महाराष्ट्र