दृष्टी डोळ्यांनी पाहणे किंवा पाहण्याच्या क्रियेचे सर्वनाम,क्रियापद क्रियाविशेषण.