दुर्गवैभव निनाद बेडेकर यांनी मुख्यत: डोंगरी किल्ल्यांच्या संदर्भात मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक आहे.

'दुर्गवैभव'
लेखक निनाद बेडेकर
भाषा मराठी
साहित्य प्रकार किल्ले विषयक / प्रवासवर्णन