दल सरोवर

श्रीनगरमधील तलाव, जम्मू आणि काश्मीर, भारत

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दाल सरोवर हे सुप्रसिद्ध सरोवर आहे.