तबल्यातील एक ताल

त्रिताल
मात्रा १६
विभाग (अंग) ४ + ४ + ४ + ४
टाळी १,५,१३
खाली
जाती चतस्त्र

परिचय संपादन

तबल्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय तालांपैकी एक. अनेक बंदिशींमध्ये वापर. हा तीन-ताल या नावाने ही प्रसिद्ध आहे. यात तीन टाळी मात्रा असल्याने यास त्रिताल असे म्हणतात.


बोल संपादन

मात्रा : ६

अग्रशीर्ष मजकूर संपादन

धा धीं धीं धा धा धीं धीं धा धा तीं तीं ता ता धीं धीं धा

द्रूत लयीत वाजवतांना,

धा धीं धीं धा धा धीं धीं धा धा तीं तीं ता त्रक धीं धीं धा

असे वाजवले जाते.

ताल उपांग संपादन

कायदे संपादन


धाधा तिट धाधा तुन्ना
ताता तिट धाधा धिन्ना


धाधा धाती तधा तिट
धाधा तिट धाधा तुन्ना
ताता तिट त्ता तिट
धाधा तिट धाधा धिन्ना

पेशकार संपादन

सम = १ल्या मात्रेवर,

काल = ९व्या मात्रेवर,

टाळी =११,५,१३ या मात्रांवर,

खंड =४ मात्रांचे ४

बाह्य दुवे संपादन