तोकुगावा ईशिगे

जपानचा शके १७व्या शतकातला शोगुन
तोकुगावा ईशिगे