तुषार दळवी

मराठी अभिनेता
तुषार दळवी
तुषार दळवी
जन्म तुषार दळवी
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
भाषा मराठी
प्रमुख चित्रपट नॉट ओन्ली मिसेस राऊत