तुळशी तलाव मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारा एक प्रमुख तलाव आहे.[१] मुंबईला यातून तसेच पवई तलाव आणि विहार तलावांतून पाणी पुरवठा होतो. हे तिन्ही तलाव साळशेत बेटावर आहेत.[२]

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा