तुळशी नदी

(तुलशी नदी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

तुळशी नदी ही महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

तुळशी नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश कोल्हापूर जिल्हा, महाराष्ट्र