साहित्य :-

  1. १ वाटी तीळ
  2. २ वाटी मैदा
  3. १ वाटी तूप
  4. चवीनुसार मीठ
  5. अर्धी वाटी साखर
  6. पाव वाटी काजूचे तुकडे

कृती :-

प्रथम १ वाटी तिळ मिक्सर मधुन बारिक करून घ्या.त्याच बरोबर अर्धी वाटी साखर मिक्सर मधुन बारिक करून घ्या.१ पातेले घेउन त्यात २ वाटी मैदा घ्या.त्यात १ वाटी तुप गरम करून टाका.त्याचा गोळा करून घ्या.त्याचे लहान लहान गोल करून घ्या. बारिक करून घेतलेले १ वाटी तिळ व अर्धी वाटी साखर मिक्स् करून त्यात पाव वाटी काजुचे तुकडे व चविनुसार मीठ घालुन मिक्स् करून घ्या. मिश्रण लहान गोल्यात भरून तयाचि पोलि लाटुन घ्या.तवा गरम करून त्यात पोलि भाजुन घ्या.