राग तिलक कामोद

(तिलक कामोद या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग तिलक कामोद हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.