चिरफळ/तिरफळा/त्रिफळ हे एक फळ असून याचा उपयोग मसाल्यात केला जातो, खास करुन कोंकणात मच्छि बनवताना. याचे बोटॅनिकल नाव Zanthoxylum piperitum असे आहे.

" | तिरफळ
Zanthoxylum piperitum.jpg
" | शास्त्रीय वर्गीकरण
कुळ: Zanthoxylum
जातकुळी: piperitum