तियांगाँग अंतराळ कार्यक्रम

तियांगॉंग अंतराळ कार्यक्रम हा चीन देशाचा अंतराळ कार्यक्रम आहे या अंतर्गत तियांगॉंग १ तियांगॉंग २ आणि तियांगॉंग ३ ही स्थानके अवकाशात स्थापीत केली जात आहेत.

बांधणीसंपादन करा

दाब नियंत्रित भागसंपादन करा

शक्ती स्रोतसंपादन करा

भ्रमण कक्षासंपादन करा

संवादसंपादन करा

जीवन राखणारी यंत्रणासंपादन करा

आंतरराष्ट्रीय मदतसंपादन करा

स्थानकावरील जीवनसंपादन करा

व्यायामसंपादन करा

स्वच्छतासंपादन करा

झोपसंपादन करा

अन्न व पाणीसंपादन करा

स्थानकाचे कार्यसंपादन करा

अपघातसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा