तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ

(तांबडी जोगेश्वरी गणपती या पानावरून पुनर्निर्देशित)

तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहे. इतर चार मंडळांसह या मंडळाला पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मानाचे स्थान आहे.

तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ
पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीतील मानाचे गणपती Aum.svg
कसबा गणपतीतांबडी जोगेश्वरी गणपतीगुरुजी तालीम गणपतीतुळशीबाग गणपतीकेसरी गणपतीदगडूशेट हलवाई गणपती

हे सुद्धा पहासंपादन करा

सार्वजनिक गणेशोत्सवसंपादन करा

प्रसिद्ध गणपती मंदिरेसंपादन करा