तांबट

तांब्यापासून कलाकृती बनवणारी व्यक्ती

तांबट ( इंग्लिश:coppersmith) म्हणजे तांब्याच्या वस्तू तयार करणारे कारागीर.