तलवडा हे महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील व गेवराई तालुक्यातील गाव आहे.