ढोरा नदी ही महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

ढोरा नदी
मुख शेवगाव अहमदनगर
पाणलोट क्षेत्रामधील देश अहमदनगर जिल्हा, महाराष्ट्र
लांबी रुपांतरण त्रूटी: मूल्य "५५ किमी" अंकातच आवश्यक आहे
ह्या नदीस मिळते गोदावरी

भारतातील फारच कमी नद्या उत्तरवाहीनी असून त्यांतीलच एक दुर्मिळ नदी म्हणून ढोरा नदीची एक विशिष्ट ओळख आहे.