ड्रम

(ड्रम (वाद्य) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ड्रम हे एक प्रकारचे नादवाद्य आहे. हे वाद्य विशेषतः पाश्चात्य संगीतात जास्त वापरले जाते.

ढोल संगीत वाद्ययंत्र