डेटन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

डेटन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: DAYआप्रविको: KDAYएफ.ए.ए. स्थळसूचक: DAY) हा अमेरिकेच्या ओहायो राज्यातील डेटन शहरातील विमानतळ आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागाच्या १६ किमी उत्तरेस असलेल्या या विमानतळापासून शिकागो, डेन्व्हर सहित अमेरिकेतील १५ शहरांना थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे. येथून सध्या कोणतीही आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा उपलब्ध नाही.

James M. Cox Dayton International Airport (7174690393).jpg