डग्लस डी.सी. ३

(डी.सी.३ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

डग्लस डी.सी. ३ हे अमेरिकन बनावटीचे दोन इंजिनांचे पंख्याद्वारे चालणारे मालवाहक विमान आहे.