विजाणू प्रतिमा संवेदकामध्ये छायाचित्रे आणि चलचित्रे टिपून घेणार्‍या कॅमेर्‍याला डि़जिटल कॅमेरा असे म्हणतात. आजकाल पीडीए, मोबाईल फोन यांसारख्या अनेक यंत्रांमध्ये डि़जिटल कॅमेरे बसविलेले असतात.

कॅनन डि़जिटल कॅमेरा, पुढून आणि मागून


डिजिटल कॅमेऱ्यांमध्ये बऱ्याच कंपन्यांनी आपापले कॅमेरे लौंच केले आहेत. त्यात डी.एस.एल.आर. आणि compact असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. डीएसएलआर ची लेन्स आपण आपल्या कामानुसार बदलू शकतो