बचावपटू (फुटबॉल)

(डिफेन्डर (फुटबॉल) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बचावपटू हा फुटबॉलच्या खेळातील एक जागा आहे. बचावपटू सहसा गोलच्या जवळ राहतात व प्रतिस्पर्ध्यांनी चढविलेल्या हल्ल्यांपासून गोलरक्षक व गोलचे रक्षण करतात.