मत्तनचेरी महाल

(डच महाल या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मत्तनचेरी महाल तथा डच महाल हे कोच्ची मधील पर्यटन क्षेत्र आहे. येथे कोच्चीच्या राजांची चित्रे व इतर वस्तूंचा संग्रह आहे.

याला डच महाल असे नाव असले तरीही ही इमारत पोर्तुगीजांनी कोच्चीच्या राजासाठी बांधून भेट दिली होती.