डच

मुळचे नेदरलॅंड्सचे रहिवासी आहेत

डच हे मुळचे नेदरलॅंड्सचे रहिवासी आहेत.