डग्लस डी.सी. ३

(डग्लस डीसी-३ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

डग्लस डी.सी. ३ हे अमेरिकन बनावटीचे दोन इंजिनांचे पंख्याद्वारे चालणारे मालवाहक विमान आहे.