ट्रुओंग टॅन सांग हे व्हियेतनाम ह्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष होते .

ट्रुओंग टॅन सांग

व्हियेतनामचे राष्ट्राध्यक्ष

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन कराकृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.