Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


खेड्यात फिरताना प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर टोपी दिसते . टोपी सुती , टेरीकॉट अशा कापडापासून बनवली जाते . तिचा आकार हा कपाळापासून मागे निमुळता होत गेलेला असतो . कानटोपी , मांजर टोपी , खादी अश्या प्रकारात टोप्या मिळतात . टोपी हा पारंपारिक वस्त्र प्रकार आहे . वयस्क लोक सर्रास टोपी वापरतात . टोपी हि जुन्या काळात प्रतिष्ठेची ओळख मानली जात असे