एडगर हेन्री टेड बोली (६ जून, १८९०:सरे, इंग्लंड - ९ जून, १९७४:इंग्लंड) हे इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंडकडून १९२९ ते १९३० दरम्यान ५ कसोटी सामने खेळलेले क्रिकेट खेळाडू होते.