टेकले हायमानोत पहिला, इथियोपिया

टेकले हायमानोत पहिला इथियोपियाचा सम्राट होता.