टेकले हायमानोत पहिला, इथियोपिया

(टेकले हयामानोत पहिला, इथियोपिया या पानावरून पुनर्निर्देशित)

टेकले हायमानोत पहिला इथियोपियाचा सम्राट होता.