टाटा प्ले

(टाटा स्काय या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भारतातील डीटीएच उपग्रह दूरदर्शन सेवा पुरविणारी एक कंपनी. तंत्रज्ञान: MPEG-2 digital compression technology, उपग्रह: INSAT 4A at 83.0°E.

टाटा प्ले

सहा मराठी वाहिन्या प्रक्षेपित.