झुडुपे

(झुडुप या पानावरून पुनर्निर्देशित)

छोटी झाडे म्हणजे झुडुपे. कमी पाणी लागते बाष्पीभवन कमी होते