राग झिंझोटी

(झिंझोटी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग झिंझोटी हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.