झगाझिग

शर्कियामधील ठिकाण, इजिप्त

झगाझिग इजिप्तमधील प्रमुख शहर आहे. हे अश शर्किया प्रांताची राजधानी आहे.