ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी ही ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


१८७१-७२ची हिंदू दिनदर्शिका