युर्गन क्लिन्समान

(ज्युर्गन किल्न्समन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

युर्गन क्लिन्समान (जुलै ३०, इ.स. १९६४ - हा जर्मनीचा ध्वज जर्मनीकडून फुटबॉल खेळलेला खेळाडू आहे.

युर्गन क्लिन्समान
वैयक्तिक माहिती
पूर्ण नावयुर्गन क्लिन्समान
जन्मदिनांकजुलै ३०, इ.स. १९६४
जन्मस्थळजर्मनी