Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
विकिपीडियाचा दर्जा राखण्यासाठी या लेखास किंवा विभागास विकिकरणाची गरज आहे.
उपयुक्त विकिदुवे देऊन या लेखाचे विकिकरण करण्यास कृपया मदत करा.

मीमांसा, सांख्य, न्याय या दर्शनांमध्ये ज्ञानयोगाचे प्रतिपादन आहे. तर वैशेषिक, पातंजल व वेदांत यांत ज्ञानालाच मुक्तीचे मुख्य साधन मानले आहे. चित्ताचे मीपण जाऊन बुद्धी, अहंकार या पलीकडे जाऊन आत्मस्वरूपाचे सत्य ज्ञान होणे व त्यातून मोक्ष साधणे हे मुख्य उद्धिष्ठ आहे