जोनाथन एर्लिख
देश इस्रायल ध्वज इस्रायल
जन्म बुएनोस आइरेस
शैली उजव्या हाताने
एकेरी
प्रदर्शन 6–6
दुहेरी
प्रदर्शन 415–351
शेवटचा बदल: ऑक्टोबर २०११.